ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

Course Details

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) යනු කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය යටතේ කලාව, විද්‍යාව,
වාණිජ සහ අනිකුත් සියලු අංශයන්හි පළමු උපාධිය පිරිනමනු ලබන්නේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ
විෂය පථය යටතේ වන අතර එසේ කරනු ලබන්නේ විශ්ව විද්‍යාලයක් හෝ වෙනත් පිළිගත් ආයතනයක් සමග සම්බන්ධවීමෙනි.

වැඩිදුර කියවීමට

පුවත් සහ සිදුවීම්

30
ජන2018

අබාධිත රණවිරුවන් සදහා වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා

ශ්‍රි ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය (VTA) තම පුළුල් සේවාව තුල ක්‍රියාන්විතයේ නිරතව සිට අබාධයන්ට ලක්වු රණවිරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වෘත්තිය පුහුණු...

ගරු. චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා

නිපුණතා සංවර්ධන හා
වෘත්තීය පුහුණු
අමාත්‍ය

ගරු. කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා

නිපුණතා සංවර්ධන හා
වෘත්තීය පුහුණු
නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

ඉංජීනේරු ( ආචාර්ය ) ලයනල් පින්ටු මහතා

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු
අධිකාරියේ සභාපති

තිලක් කාරියවසම් මහතා

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු
අධිකාරියේ උප සභාපති

චූලාංගි පෙරේරා මහත්මිය

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු
අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ

මෙම ආයතනය මාගේ මතකයන් අතරින් කිසිදා අමතක නොවෙන ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් ඇති කළ ආයතනයක්. ජාතික වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය මා හට ලබා දුන් නව බලාපොරොත්තුව විසින් මා දිරිමත් වුණි. රුපලාවන්‍ය හා කොණ්ඩා සැකසුම් ශිල්පී පාඨමාලාව හදාරා අනාගතයේ දක්ෂ නිරිමාණශීලී රුපලාවන්‍ය ශිල්පිණියක් ලෙස ජීවිතය දිනන්නට මා දැන් සුදානම්ව සිටිමි. මා වැනි තව බොහෝ දෙනා දක්ෂතාවය හැකියාව ඇතත් යා යුතු මග සොයා ගත නොහැකිව අනවබෝධයෙන් සිටින විටදී මා එවැනි වූ සියලු දෙනාට මහත් සතුටින් දැනුම් දෙන්නේ, ඉතාම විනායානුකූල වැදගත් පරිසරයක අංග සම්පූර්ණ පහසුකම් යටතේ අධ්‍යාපනය ලබන්නට ඔබත් මා මෙන් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය හා එක්වන්න.