அவசரத் தொடர்பு இல : 0117 270 270

Course Details

தேசிய தொழிற்பயிற்சி தகைமை (NVQ) என்றால் என்ன?

Under the higher education system of Sri Lanka, bachelor degrees in Arts, Science,
Commerce and all other areas are offered under the purview of UGC (University Grants Commission) to
maintain the uniformity and the recognition irrespective of the university or the offering body.

மேலும் பார்க்க

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

08
டிச2017

2018 January Intake Now on

VTA has announced new students intake for the first half of the year.

03
ஜன2018

120 days Special Program in Construction Trade

120 days Special Program in Construction Trade has been inaugurated in VTA Nadungolla Vocational Training Centre on 3/01/2018. View Images...

கெளரவ. அமைச்சர் சந்திமா வீரக்கச்சி

திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற் பயிற்சி அமைச்சர்

கெளரவ. கருணாரத்ன பரணவி

திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற் பயிற்சி

இங்கி. (டாக்டர்).
லியோனல் பின்டோ

தவிசாளர், இலங்கை தொழிற் பயிற்சி அதிகாரசபை

திரு. திலக் காரியவசம்

உப தவிசாளர், இலங்கை தொழிற் பயிற்சி அதிகாரசபை

திருமதி. சூலங்கனி பெரேரா

பணிப்பாளர் நாயகம், இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபை

இந்த நிறுவனமானது எனது நினைவில் இருந்து என்றும் நிங்காத எனது வாழ்க்கையில் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய ஒரு நிறுவனமாகும். தேசிய தொழிற்பயிற்சி வழங்கும் நிறுவனம் எனக்கு வழங்கிய புதிய எதிர்பார்ப்பு மூலம் நான் ஊக்கமடைந்தேன். அழகுக்கலை மற்றும் சிகையலங்காரக்கலைஞர் பாடநெறியை கற்று எதிர்காலத்தில் திறமையான சிரிஷ்டிகரமான அழகுக்கலை மற்றும் சிகையலங்கார கலைஞராக வாழ்க்கை வெற்றிகொள்ள நான் தற்போது தயாராகவுள்ளேன். என்னைப் போன்று பலர் திறமை இருந்து செல்லவேண்டிய பாதை தெரியாமல் புரிந்துணர்வின்றி இருக்கின்ற எல்லாருக்கும் நான் மிகவும் மகிழ்சியுடன் அறியத்தருவது, மிகவும் ஒழுக்கமாக மரியாதையாக சூழலில் முழுமையான வசதிகளுடன் கல்வி கற்பதற்கு நீங்களும் என்னைப்போன்று இலங்கை தொழிற் பயிற்சி அதிகார சபையில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.