ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

Course Details

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) යනු කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය යටතේ කලාව, විද්‍යාව,
වාණිජ සහ අනිකුත් සියලු අංශයන්හි පළමු උපාධිය පිරිනමනු ලබන්නේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ
විෂය පථය යටතේ වන අතර එසේ කරනු ලබන්නේ විශ්ව විද්‍යාලයක් හෝ වෙනත් පිළිගත් ආයතනයක් සමග සම්බන්ධවීමෙනි.

වැඩිදුර කියවීමට

පුවත් සහ සිදුවීම්

30
ජන2018

අබාධිත රණවිරුවන් සදහා වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා

ශ්‍රි ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය (VTA) තම පුළුල් සේවාව තුල ක්‍රියාන්විතයේ නිරතව සිට අබාධයන්ට ලක්වු රණවිරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වෘත්තිය පුහුණු...

ගරු. චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා

නිපුණතා සංවර්ධන හා
වෘත්තීය පුහුණු
අමාත්‍ය

ගරු. කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා

නිපුණතා සංවර්ධන හා
වෘත්තීය පුහුණු
නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

ඉංජීනේරු ( ආචාර්ය ) ලයනල් පින්ටු මහතා

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු
අධිකාරියේ සභාපති

තිලක් කාරියවසම් මහතා

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු
අධිකාරියේ උප සභාපති

චූලාංගි පෙරේරා මහත්මිය

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු
අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ

ශ්‍රී ලාංකික අධ්‍යාපන රටාවට අනුව, වර්තමානය වන විට අප පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ (නාරාහේන්පිට) පුහුණු ආධුනික ආධුනිකාවන් 400කට අධික ප්‍රමාණයක් වෘත්තීය දැනුම ලබා ගන්නවා. විනයවත් පරිසරයක් තුළ සියළු පහසුකම්වලින් සමන්විත න්‍යායාත්මක මෙන්ම ප්‍රායෝගිකව තමාගේ පාඨමාලාවට අවශ්‍ය පුහුණු දැනුම ලබා ගැනීමට පුහුණු ආධුනික ආධුනිකාවන් හට සුවිශේෂී අවස්ථාවක් සැලසී ඇත. ඔවුන් සතු සියළු දැනුම අප වෙත ලබාදෙනුයේ රටේ අනාගතය වන අප, යහපත් පුරවැසියෙකු හා දක්ෂ වෘතිකයෙකු කරවීමටයි. මෙම පාඨමාලාවලදී ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5 වන මට්ටම දක්වා ලබා දෙන අතර පාඨමාලාව අවසානයේ අප වැඩිදුර පුහුණුව සදහා යොමු කරනුයේ අනාගතය තවදුරටත් සුරක්ෂිත කිරීමටය. අනාගතය ජය ගන්නට සිහින දකින අප හට ජාතික වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය පින් බිමකි. චිරං ජයතු.

ප්‍රධාන ශිෂ්‍යනායක