ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

ඉංජීනේරු (ආචාර්ය) ලයනල් පින්ටු මහතා
ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සභාපති
 +94 112 581 904
chairman[at]vtasl.gov.lk පණිවිඩය බලන්න
තිලක් කාරියවසම් මහතා
ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ උප සභාපති
+94 112 352 100
vicechairman[at]vtasl.gov.lk පණිවිඩය බලන්න
චූලාංගි පෙරේරා මහත්මිය
ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ
+94 112 352 100
dg[at]vtasl.gov.lk පණිවිඩය බලන්න

ප්‍රධාන කාර්යාලය

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය,
354/2, "නිපුණතා පියස", ඇල්විටිගල මාවත,
නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05
+94 112 352 100
info[at]vtasl.gov.lk

අධ්‍යක්ෂකවරුන්

නම සහ තනතුර දුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
ඩබ්.ඒ. රණවීර මහතා
අධ්‍යක්‍ෂ (මානව සම්පත් හා පරිපාලන)
+94 710 318 703 (Mobile)
+94 112 595 991 (Office)
admin[at]vtasl.gov.lk
ආචාර්ය එස්.ජී. සේනාරත්න මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන)
+94 710 318 708 (Mobile)
+94 112 596 516 (Office)
planning[at]vtasl.gov.lk
එච්.යූ. කාරියවසම් මහතා
වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ (මූල්‍ය)
+94 710 318 705 (Mobile)
+94 112 505 121 (Office)
finance[at]vtasl.gov.lk
යූ.කේ. නන්ද මහතා
වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ (පරීක්ෂණ හා ඇගයීම්)
+94 710 318 754 (Mobile)
+94 112 581 815 (Office)
testing[at]vtasl.gov.lk
එස්.එම්. එදිරිසිංහ මහත්මිය
වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු)
+94 710 318 751 (Mobile)
+94 112 505 490 (Office)
training[at]vtasl.gov.lk
පී.එම්. විජේසිංහ මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක (වැඩ ආවරණ)
+94 710 318 723 (Mobile)
+94 112 505 122 (Office)
audit[at]vtasl.gov.lk

අංශය

අංශය දුරකථන විද්‍යුත් තැපෑල
පුහුණු අංශය +94 112 553 857 training[at]vtasl.gov.lk
පරිපාලන අංශය +94 112 352 100 admin[at]vtasl.gov.lk
මූල්‍ය අංශය +94 112 352 100 finance[at]vtasl.gov.lk
සැලසුම්, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන +94 112 352 100 planning[at]vtasl.gov.lk
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන හා රැකියා ගත කිරීම් +94 112 352 100 cgjp[at]vtasl.gov.lk
පරීක්ෂණ හා ඇගයීම් +94 112 352 100 testing[at]vtasl.gov.lk

දිස්ත්‍රික් කාර්යාල

දිස්ත්‍රික්කය ලිපිනය දුරකථන විද්‍යුත් තැපෑල
අම්පාර කෙලින් වීදිය, නින්දවූර් +94 672 250 196 dvtampara[at]vtasl.gov.lk
අනුරාධපුර නුවර වැව පාර, අනුරාධපුර +94 252 221 400 dvtanuradhapura[at]vtasl.gov.lk
බදුල්ල DVTC, Rockhill, බදුල්ල +94 552 222 423 dvtbadulla[at]vtasl.gov.lk
කොළඹ 03 සරණ පාර, රාජගිරිය +94 112 844 151 dvtcolombo[at]vtasl.gov.lk
ගාල්ල ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, අලුත්ගම පාර, ඇල්පිටිය +94 912 291 186 dvtgalle[at]vtasl.gov.lk
ගම්පහ බණ්ඩාරනායක මාවත, වේයන්ගොඩ +94 332 294 790 dvtgampaha[at]vtasl.gov.lk
හම්බන්තොට හේනකඩුව, තංගල්ල +94 472 241 724 dvthambantota[at]vtasl.gov.lk
යාපනය 12/1 Veerasingam Hall, K.K.S Rd, යාපනය +94 212 227 949 dvtjaffna[at]vtasl.gov.lk
කළුතර සුඛිත වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, පාදුක්ක පාර, හොරණ +94 342 260 480 dvtkalutara[at]vtasl.gov.lk
මහනුවර ගන්නෝරුව පාර, පේරාදෙණිය +94 812 387 200 dvtkandy[at]vtasi.gov.lk
කෑගල්ල බල්ලපාන, ගලිගමුව නගරය +94 352 282 565 dvtkegalle[at]vtasl.gov.lk
කිලිනොච්චි 155, සැතපුම් කණුව, යාපනය පාර, කිලිනොච්චි +94 710 364 1507 dvtvavuniya[at]vtasl.gov.lk
කුරුණෑගල සාරාගම, කුරුණෑගල +94 372 237 436 dvtckurunegala[at]vtasl.gov.lk
මාතලේ ඉනාමළුව, දඹුල්ල +94 662 286 683 dvtmatale[at]vtasl.gov.lk
මාතර නො: 32, විල්මෙට් බාලසූරිය මාවත, නූපේ, මාතර +94 412 235 950 dvtmatara[at]vtasl.gov.lk
මොණරාගල අන්දවෙලයාය වත්ත, වැල්ලවාය +94 552 274 775 dvtmonaragala[at]vtasl.gov.lk
මුලතිව් Muli Tec, මාන්කුලම් පාර, මුලතිව් +94 212 290 097 dvtmullaitivu[at]vtasl.gov.lk
නුවරඑලිය වැද්දාබන් පාර, මවුන්ට් මේරි ගොඩනැගිල්ල, නුවරඑලිය +94 522 223 216 dvtnuwaraeliya[at]vtasl.gov.lk
පොළොන්නරුව නාගලකන්ද විහාර පාර, මින්නේරිය +94 272 245 442 dvtpolonnaruwa[at]vtasl.gov.lk
පුත්තලම හලාවත පාර, මාරවිල +94 322 254 110 dvtputtalam[at]vtasl.gov.lk
රත්නපුර මල්වත්ත, ගොඩකවෙළ +94 452 274 699 dvtratnapura[at]vtasl.gov.lk
ත්‍රිකුණාමලය යොවුන් මාවත, කන්තලේ +94 262 234 517 dvttrinco[at]vtasl.gov.lk
වවුනියාව නො: 108, දුම්රියපළ පාර, වයිරවාපුලියන්කුලම්, වවුනියාව +94 242 221 617 dvtvavuniya[at]vtasl.gov.lk

NVTI

මධ්‍යස්ථානය ලිපිනය දුරකථන විද්‍යුත් තැපෑල
NVTI මඩකලපුව A.P.C පාර, වන්තරුමූලයි +94 652 240 159 dvtbatticoloa[at]vtasl.gov.lk
NVTI නාරාහේන්පිට 354, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05 +94 112 592 233 nvtinarahenpita[at]vtasl.gov.lk
NVTI රත්මලාන නො.100, කඳවල පාර, රත්මලාන +94 112 638 850 nvtirathmalana[at]vtasl.gov.lk
NVTI බද්දේගම මකුරුගොඩ පාර, බද්දේගම +94 912 293 119 nvtibaddegama[at]vtasl.gov.lk
NVTI නියාගම නියාගම, තල්ගස්වල +94 912 296 445 nvtiniyagama[at]vtasl.gov.lk
NVTI මිරිජ්ජවිල ජාතික වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය, මිරිජ්ජවිල, හම්බන්තොට +94 472 220 501 nvtimirijjawila[at]vtasl.gov.lk
NVTI තලල්ල තලල්ල දකුණ, කෝට්ටේගොඩ +94 412 259 331 nvtithalalla[at]vtasl.gov.lk

පුවත් සහ සිදුවීම්

30
ජන2018

අබාධිත රණවිරුවන් සදහා වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා

ශ්‍රි ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය (VTA) තම පුළුල් සේවාව තුල ක්‍රියාන්විතයේ නිරතව සිට අබාධයන්ට ලක්වු රණවිරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වෘත්තිය පුහුණු පාඨමාලා ආරම්භ කරන ලදී. එමගින් තම විශ්‍රාම දිවිය වඩා අර්ථවත්ව...

දිවයින පුරා පිහිටි පුහුණු මධ්‍යස්ථාන