அவசரத் தொடர்பு இல : 0117 270 270

இங்கி. (டாக்டர்). லியோனல் பின்டோ
இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபையின் தலைவர்
 +94 112 581 904
chairman[at]vtasl.gov.lk செய்தியைப் பார்க்க
திரு. திலக் காரியவசம்
இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபையின் துணைத் தலைவர்
+94 112 352 100
vicechairman[at]vtasl.gov.lk செய்தியைப் பார்க்க
திருமதி. சூலங்கனி பெரேரா
இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகம்
+94 112 352 100
dg[at]vtasl.gov.lk செய்தியைப் பார்க்க

தலைமை அலுவலகம்

இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபை
நிப்புனத்த பியச, 354/2, எல்விட்டிகல மாவத்தை,
நாரஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05
+94 112 352 100
info[at]vtasl.gov.lk

பணிப்பாளர்கள்

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
திரு. டபிள்யூ.ஏ. ரணவீர
பணிப்பாளர் (மனித வளம் மற்றும் நிர்வாகம்)
+94 710 318 703 (கை.தொ.பே.)
+94 112 595 991 (அலுவலகம்)
admin[at]vtasl.gov.lk
டாக்டர் திருமதி. எஸ்.ஜி. செனாரத்ன
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு)
+94 710 318 708 (கை.தொ.பே.)
+94 112 596 516 (அலுவலகம்)
planning[at]vtasl.gov.lk
திரு. எச்.யு. காரியவசம்
பதில் பணிப்பாளர் (நிதி)
+94 710 318 705 (கை.தொ.பே.)
+94 112 505 121 (அலுவலகம்)
finance[at]vtasl.gov.lk
திரு. யு.கே. நந்தா
பதில் பணிப்பாளர் (சோதனை மற்றும் மதிப்பீடு)
+94 710 318 754 (கை.தொ.பே.)
+94 112 581 815 (அலுவலகம்)
testing[at]vtasl.gov.lk
திருமதி. எஸ்.எம். எதிரிசிங்க
பதில் பணிப்பாளர் (பயிற்சி)
+94 710 318 751 (கை.தொ.பே.)
+94 112 505 490 (அலுவலகம்)
training[at]vtasl.gov.lk
திரு. பி.எம். விஜேசிங்க
தலைமை உள்ளக கணக்காய்வாளர் (Covering)
+94 710 318 723 (கை.தொ.பே.)
+94 112 505 122 (அலுவலகம்)
audit[at]vtasl.gov.lk

பிரிவுகள்

பிரிவுகள் தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
பயிற்சி +94 112 553 857 training[at]vtasl.gov.lk
நிர்வாகம் +94 112 352 100 admin[at]vtasl.gov.lk
நிதி +94 112 352 100 finance[at]vtasl.gov.lk
திட்டமிடல், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு +94 112 352 100 planning[at]vtasl.gov.lk
தொழில் வழிகாட்டல் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு +94 112 352 100 cgjp[at]vtasl.gov.lk
சோதனை மற்றும் மதிப்பீடு +94 112 352 100 testing[at]vtasl.gov.lk

மாவட்ட அலுவலகம்

மாவட்டம் முகவரி தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
அம்பாறை பிரதான வீதி, நிந்தவூர் +94 672 250 196 dvtampara[at]vtasl.gov.lk
அனுராதபுரம் நுவரவெவ வீதி, அனுராதபுரம் +94 252 221 400 dvtanuradhapura[at]vtasl.gov.lk
பதுளை DVTC, ராக் ஹில், பதுளை +94 552 222 423 dvtbadulla[at]vtasl.gov.lk
கொழும்பு 03 சரண வீதி, ராஜகிரிய +94 112 844 151 dvtcolombo[at]vtasl.gov.lk
காலி இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபை, அளுத்கம வீதி, எல்பிட்டிய +94 912 291 186 dvtgalle[at]vtasl.gov.lk
கம்பஹா பண்டாரநாயக்க மாவத்தை, வெயங்கொட +94 332 294 790 dvtgampaha[at]vtasl.gov.lk
அம்பாந்தோட்டை ஹேனகடுவ, ஹேனகடுவ +94 472 241 724 dvthambantota[at]vtasl.gov.lk
யாழ்ப்பாணம் 12/1 வீரசிங்கம் மண்டபம், கே.கே.எஸ். வீதி, யாழ்ப்பாணம் +94 212 227 949 dvtjaffna[at]vtasl.gov.lk
களுத்துறை சுகிதா தொழில் பயிற்சி மையம், பாதுக்க சாலை, ஹொரண +94 342 260 480 dvtkalutara[at]vtasl.gov.lk
கண்டி கன்னொறுவ வீதி, பேராதனை +94 812 387 200 dvtkandy[at]vtasi.gov.lk
கேகாலை பல்லபன, கலிகமுவ டவுன் +94 352 282 565 dvtkegalle[at]vtasl.gov.lk
கிளிநொச்சி 155 மைல் போஸ்ட், யாழ்ப்பாண வீதி, கிளிநொச்சி +94 710 364 1507 dvtvavuniya[at]vtasl.gov.lk
குருநாகல் சாரகம, குருநாகல் +94 372 237 436 dvtckurunegala[at]vtasl.gov.lk
மாத்தளை இனமலுவ, தம்புள்ள +94 662 286 683 dvtmatale[at]vtasl.gov.lk
மாத்தறை இல 32, வில்மெட் பாலசூரிய மாவத்தை, நூப், மாத்தறை +94 412 235 950 dvtmatara[at]vtasl.gov.lk
மொனராகல அந்தவெலயாய வத்தை, வெல்லவாய +94 552 274 775 dvtmonaragala[at]vtsl.gov.lk
முல்லைத்தீவு மாங்குளம் சாலை, முல்லைத்தீவு +94 212 290 097 dvtmullaitivu[at]vtasl.gov.lk
நுவரெலியா வேடபன் சாலை, மவுண்ட் மேரி கட்டிடம், நுவரெலியா +94 522 223 216 dvtnuwaraeliya[at]vtasl.gov.lk
பொலன்னறுவை நாகலங்கந்த விகார வீதி, மின்னேரியா +94 272 245 442 dvtpolonnaruwa[at]vtasl.gov.lk
புத்தளம் சிலாபம் வீதி, மாரவில +94 322 254 110 dvtputtalam[at]vtasl.gov.lk
இரத்தினபுரி மல்வத்தை, கொடகாவெல +94 452 274 699 dvtratnapura[at]vtasl.gov.lk
திருகோணமலை யோன் மாவத்தை, கந்தளாய் +94 262 234 517 dvttrinco[at]vtasl.gov.lk
வவுனியா இல 108, ஸ்டேஷன் வீதி, பைரவப்புளியங்குளம், வவுனியா +94 242 221 617 dvtvavuniya[at]vtasl.gov.lk

NVTI

நிலையத்தின் பெயர் முகவரி தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
NVTI மட்டக்களப்பு ஏ.பி.சி. சாலை, வந்தாறுமூலை +94 652 240 159 dvtbatticoloa[at]vtasl.gov.lk
NVTI நாரஹேன்பிட்ட இல 354, எல்விட்டிகல மாவத்தை, நாரஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05 +94 112 592 233 nvtinarahenpita[at]vtasl.gov.lk
NVTI இரத்மலானை இல.100, கந்தவள வீதி, இரத்மலானை +94 112 638 850 nvtirathmalana[at]vtasl.gov.lk
NVTI பத்தேகம மாகுருகொட வீதி, பத்தேகம +94 912 293 119 nvtibaddegama[at]vtasl.gov.lk
NVTI நியகம நியகம, தல்கஸ்வல +94 912 296 445 nvtiniyagama[at]vtasl.gov.lk
NVTI மிரிஜ்ஜவில தேசிய தொழில் பயிற்சி நிறுவனம், மிரிஜ்ஜவில, அம்பாந்தோட்டை +94 472 220 501 nvtimirijjawila[at]vtasl.gov.lk
NVTI தலல்ல தலல்ல தெற்கு, கோட்டேகொட +94 412 259 331 nvtithalalla[at]vtasl.gov.lk

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

08
டிச2017

2018 January Intake Now on

VTA has announced new students intake for the first half of the year.

03
ஜன2018

120 days Special Program in Construction Trade

120 days Special Program in Construction Trade has been inaugurated in VTA Nadungolla Vocational Training Centre on 3/01/2018. View Images View Videos