அவசரத் தொடர்பு இல : 0117 270 270

புதிய செய்திகள்
இங்கி. (டாக்டர்). லியோனல் பின்டோ
இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபையின் தலைவர்
 +94 112 581 904
chairman[at]vtasl.gov.lk செய்தியைப் பார்க்க
திரு. திலக் காரியவசம்
இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபையின் துணைத் தலைவர்
+94 112 352 100
vicechairman[at]vtasl.gov.lk செய்தியைப் பார்க்க
திருமதி. சூலங்கனி பெரேரா
இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகம்
+94 112 352 100
dg[at]vtasl.gov.lk செய்தியைப் பார்க்க

தலைமை அலுவலகம்

இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபை
நிப்புனத்த பியச, 354/2, எல்விட்டிகல மாவத்தை,
நாரஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05
+94 112 352 100
info[at]vtasl.gov.lk

பணிப்பாளர்கள்

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
திரு. டபிள்யூ.ஏ. ரணவீர
பணிப்பாளர் (மனித வளம் மற்றும் நிர்வாகம்)
+94 710 318 703 (கை.தொ.பே.)
+94 112 595 991 (அலுவலகம்)
admin[at]vtasl.gov.lk
டாக்டர் திருமதி. எஸ்.ஜி. செனாரத்ன
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு)
+94 710 318 708 (கை.தொ.பே.)
+94 112 596 516 (அலுவலகம்)
planning[at]vtasl.gov.lk
திரு. எச்.யு. காரியவசம்
பதில் பணிப்பாளர் (நிதி)
+94 710 318 705 (கை.தொ.பே.)
+94 112 505 121 (அலுவலகம்)
finance[at]vtasl.gov.lk
திரு. யு.கே. நந்தா
பதில் பணிப்பாளர் (சோதனை மற்றும் மதிப்பீடு)
+94 710 318 754 (கை.தொ.பே.)
+94 112 581 815 (அலுவலகம்)
testing[at]vtasl.gov.lk
திருமதி. எஸ்.எம். எதிரிசிங்க
பதில் பணிப்பாளர் (பயிற்சி)
+94 710 318 751 (கை.தொ.பே.)
+94 112 505 490 (அலுவலகம்)
training[at]vtasl.gov.lk
திரு. பி.எம். விஜேசிங்க
தலைமை உள்ளக கணக்காய்வாளர் (Covering)
+94 710 318 723 (கை.தொ.பே.)
+94 112 505 122 (அலுவலகம்)
audit[at]vtasl.gov.lk

பிரிவுகள்

பிரிவுகள் தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
பயிற்சி +94 112 553 857 training[at]vtasl.gov.lk
நிர்வாகம் +94 112 352 100 admin[at]vtasl.gov.lk
நிதி +94 112 352 100 finance[at]vtasl.gov.lk
திட்டமிடல், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு +94 112 352 100 planning[at]vtasl.gov.lk
தொழில் வழிகாட்டல் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு +94 112 352 100 cgjp[at]vtasl.gov.lk
சோதனை மற்றும் மதிப்பீடு +94 112 352 100 testing[at]vtasl.gov.lk

மாவட்ட அலுவலகம்

மாவட்டம் முகவரி தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
அம்பாறை பிரதான வீதி, நிந்தவூர் +94 672 250 196 dvtampara[at]vtasl.gov.lk
அனுராதபுரம் நுவரவெவ வீதி, அனுராதபுரம் +94 252 221 400 dvtanuradhapura[at]vtasl.gov.lk
பதுளை DVTC, ராக் ஹில், பதுளை +94 552 222 423 dvtbadulla[at]vtasl.gov.lk
கொழும்பு 03 சரண வீதி, ராஜகிரிய +94 112 844 151 dvtcolombo[at]vtasl.gov.lk
காலி இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகாரசபை, அளுத்கம வீதி, எல்பிட்டிய +94 912 291 186 dvtgalle[at]vtasl.gov.lk
கம்பஹா பண்டாரநாயக்க மாவத்தை, வெயங்கொட +94 332 294 790 dvtgampaha[at]vtasl.gov.lk
அம்பாந்தோட்டை ஹேனகடுவ, ஹேனகடுவ +94 472 241 724 dvthambantota[at]vtasl.gov.lk
யாழ்ப்பாணம் 12/1 வீரசிங்கம் மண்டபம், கே.கே.எஸ். வீதி, யாழ்ப்பாணம் +94 212 227 949 dvtjaffna[at]vtasl.gov.lk
களுத்துறை சுகிதா தொழில் பயிற்சி மையம், பாதுக்க சாலை, ஹொரண +94 342 260 480 dvtkalutara[at]vtasl.gov.lk
கண்டி கன்னொறுவ வீதி, பேராதனை +94 812 387 200 dvtkandy[at]vtasi.gov.lk
கேகாலை பல்லபன, கலிகமுவ டவுன் +94 352 282 565 dvtkegalle[at]vtasl.gov.lk
கிளிநொச்சி 155 மைல் போஸ்ட், யாழ்ப்பாண வீதி, கிளிநொச்சி +94 710 364 1507 dvtvavuniya[at]vtasl.gov.lk
குருநாகல் சாரகம, குருநாகல் +94 372 237 436 dvtckurunegala[at]vtasl.gov.lk
மாத்தளை இனமலுவ, தம்புள்ள +94 662 286 683 dvtmatale[at]vtasl.gov.lk
மாத்தறை இல 32, வில்மெட் பாலசூரிய மாவத்தை, நூப், மாத்தறை +94 412 235 950 dvtmatara[at]vtasl.gov.lk
மொனராகல அந்தவெலயாய வத்தை, வெல்லவாய +94 552 274 775 dvtmonaragala[at]vtsl.gov.lk
முல்லைத்தீவு மாங்குளம் சாலை, முல்லைத்தீவு +94 212 290 097 dvtmullaitivu[at]vtasl.gov.lk
நுவரெலியா வேடபன் சாலை, மவுண்ட் மேரி கட்டிடம், நுவரெலியா +94 522 223 216 dvtnuwaraeliya[at]vtasl.gov.lk
பொலன்னறுவை நாகலங்கந்த விகார வீதி, மின்னேரியா +94 272 245 442 dvtpolonnaruwa[at]vtasl.gov.lk
புத்தளம் சிலாபம் வீதி, மாரவில +94 322 254 110 dvtputtalam[at]vtasl.gov.lk
இரத்தினபுரி மல்வத்தை, கொடகாவெல +94 452 274 699 dvtratnapura[at]vtasl.gov.lk
திருகோணமலை யோன் மாவத்தை, கந்தளாய் +94 262 234 517 dvttrinco[at]vtasl.gov.lk
வவுனியா இல 108, ஸ்டேஷன் வீதி, பைரவப்புளியங்குளம், வவுனியா +94 242 221 617 dvtvavuniya[at]vtasl.gov.lk

NVTI

நிலையத்தின் பெயர் முகவரி தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
NVTI மட்டக்களப்பு ஏ.பி.சி. சாலை, வந்தாறுமூலை +94 652 240 159 dvtbatticoloa[at]vtasl.gov.lk
NVTI நாரஹேன்பிட்ட இல 354, எல்விட்டிகல மாவத்தை, நாரஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05 +94 112 592 233 nvtinarahenpita[at]vtasl.gov.lk
NVTI இரத்மலானை இல.100, கந்தவள வீதி, இரத்மலானை +94 112 638 850 nvtirathmalana[at]vtasl.gov.lk
NVTI பத்தேகம மாகுருகொட வீதி, பத்தேகம +94 912 293 119 nvtibaddegama[at]vtasl.gov.lk
NVTI நியகம நியகம, தல்கஸ்வல +94 912 296 445 nvtiniyagama[at]vtasl.gov.lk
NVTI மிரிஜ்ஜவில தேசிய தொழில் பயிற்சி நிறுவனம், மிரிஜ்ஜவில, அம்பாந்தோட்டை +94 472 220 501 nvtimirijjawila[at]vtasl.gov.lk
NVTI தலல்ல தலல்ல தெற்கு, கோட்டேகொட +94 412 259 331 nvtithalalla[at]vtasl.gov.lk

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

30
ஜன2018

Vocational Training for Disabled Soldiers

A group of more than 170 differently-able Army War Heroes after successfully completing vocational training to qualify for the National Vocational Qualification (NVQ) standards received their certificates during a ceremony...