ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

ගරු. චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය

පණිවිඩය බැලීම සඳහා

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය 1995 වර්ෂයේදී පිහිටුවන ලද අතර එහි ප්‍රධානතම අභිලාෂය වුයේ ග්‍රාමීය ජනතාවට වෘත්තීය පුහුණුව හා නිපුනතාවය ලබාදීම වේ. විශේෂයෙන්ම මෙහිදී ග්‍රාමීය තරුණ තරුණියන් රැකියාගත කිරිම මගින් ඔවුන්ගේ ජීවන තත්වයන් වැඩිදියුණු කිරිම ප්‍රමුඛ කොට සැලකේ. නිපුනතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු කිරිමේ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මාගේ විෂය පථය යටතට ගැනෙන මෙම අධිකාරිය එහි ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා දිර්ඝ ගමනක් පැමිණ ඇති අතර එය වර්තමානයේදී රාජ්‍ය අංශයෙහි විශාලතම කාර්මික සහ වෘත්තීමය අධ්‍යාපනය ලබාදෙන දැවැන්තයා බවට පත් වී ඇත. දිවයින පුරා ඇති වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 245 ක් මගින් වසරක් පාසා තරුණ තරුණියන් 35,000 ක් පමණ පුහුණු කරනු ලබන බැව් මා සටහන් කරනු ලබන්නේ ඉමහත් ප්‍රීතියෙනි. ග්‍රාමීය පෙදෙස්වල වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම තුලින් දෙයාකාරයක ප්‍රතිලාභ අත්වී ඇත. එනම් ග්‍රාමීය තරුණ තරුණියන් හට තමන්ගේ නගරවල ඔවුන් කැමැති රැකියාවක් වෙත ලඟා වීමට වැඩි ප්‍රවේශයක් ලබාදීම මෙන්ම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල පිහිටුවා ඇති කර්මාන්තශාලාවලට අවශ්‍ය පුහුණු සේවකයින්ගේ අවශ්‍යතාවය ද පිරිමසාලීම වෙයි. මම ප්‍රමාණයට වඩා තත්වය පිළිබදව තරයේ විශ්වාස කරන අයෙක්මි. මෙසේ බිහි කරනු ලබන පුහුණු කාර්යය මණ්ඩලය නිෂ්පාදනය කෙරෙහි යොමු වී ඇති රැකියාවන්හි නිරත කල හැකි අය විය යුතුය. මෙම කාර්යය ඉෂ්ට කරගැනීම සඳහා කාර්මික, වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව තුලින් අදාළ කර්මාන්ත සමග සමීප සබදතාවයක් ද පවත්වාගෙන යා යුතුය. මේ සඳහා ඉදිරියට ගමන් කරන එක් මාර්ගයක් නම් අපගේ ව්‍යායාමය සාර්ථක කරගැනීම සඳහා ශක්තිමත් පුද්ගලික මහජන සම්බන්ධතාවයක් ආරම්භ කිරිම වනු ඇත. රැකියාගත කිරිම සාර්ථකව වැඩිදියුණු කිරිමේ මහගු පරමාර්ථයෙන් සෑම පුහුණුලාභියෙකුටම ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ නිපුනතා දැනුම ද අනිවාර්ය කර ඇත.

තව ද වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයෙහි සියලූම ශිෂ්‍යයින්ට නුතන තාක්ෂණික දියුණුව පිළිබදව දැනගැනීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණුව ලබාදිය යුතු යැයි මා විසින් නියම කර ඇති අතර මෙම ක්‍රියාදාමයන් සිදුකර ඇත්තේ අපගේ පුහුණුවන ආධුනිකයින් වඩාත් ඉක්මනින් රැකියාගත කිරිම සඳහාය. රජයේ ප්‍රතිපත්ති අනුව යමින් මීළඟ වසර 05 ක කාලය තුල රැකියා අවස්ථාවන් 1,000,000 ක් ලබාදීමට මම කැපවී සිටිමි. ඒ සම්බන්ධයෙන් නිෂ්පාදනය යොමු කරගත් පහසුවෙන් අලෙවිකර ගත හැකි තත්වයෙන් යුත් උසස් ශ්‍රම බලකායක් ඇති කරලීමෙන් ජාතික ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීමේ විශාල කර්තව්‍යයක් ඉටු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය බැඳී සිටියි. පුහුණු ශ්‍රම බලකායක් සංවර්ධනය කිරිමෙන් සහ විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා තවදුරටත් කැපවීමට ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට හැකිවනු ඇත යන්න මාගේ අවංක බලාපොරොත්තුව වන අතර එමගින් දරිද්‍රතාවය පිටුදැකීම සම්බන්ධ ගැටලුවලට ආමන්ත්‍රණය කර රටේ ආදායම් පිළිබද අසමතුලිතතාවයන් අවම කිරිමට හැකිවනු ඇත යන්න මාගේ අවංක බලාපොරොත්තුවයි.


ගරු. කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

පණිවිඩය බැලීම සඳහා

මෑතකදී සිට විදේශීය රටවල පුහුණු රැකියා අවස්ථාවන් වැඩිවීමත් සමග සහ ඉදිකිරිම් වැනි කර්මාන්තයන්හි සංවර්ධනයත් සමග පුහුණුවලත් සහ සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයින් වශයෙන් යොමුවීමට තරුණ තරුණියන් දක්වන ප්‍රමුඛතාවය සෑහෙන ප්‍රමාණයකට වැඩි වී ඇත. බොහොමයක් රැකියා ක්ෂේත්‍රයන්හි වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම පිළිගැනීමත් සමග තරුණ තරුණියන් ඔවුන් උනන්දුවක් දක්වන කේෂ්ත්‍රයන් තුල සුදුසුකම් ලබා රටේ ශ්‍රම ශක්තියට දායකවීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට උත්සුක වී සිටිති. මෙම මහගු අවශ්‍යතාවය ආමන්ත්‍රණය කිරිම සඳහා ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය 1995 අංක 12 දරණ ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරි පනත යටතේ පිහිටුවන ලද අතර එතැන් සිට ජාතික වෘත්තීය පුහුණු ආයතන 07ක් දිස්ත්‍රික් වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 22ක්, වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 216 ක්  ඇතුලත් ජාතික මට්ටමේ පුහුණු ආයතන සමුහයක් හරහා පුහුණුව ලබාදෙමින් වෘත්තීය පුහුණු ක්ෂේත්‍රයට බෙහෙවින් දායකත්වයක් දක්වා ඇත. නිපුනතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට පැවරී ඇති ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් මාර්ගයෙන් තරුණ තරුණියන් හට වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබාදීම සහ පිළිගත් වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබාගැනීම සඳහා ඔවුන්ට සහාය දැක්වීමය. මෙහිදී ඔවුන්ට ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) ප්‍රදානය කරන බැවින් එය රැකියාවක් ලබාගැනීමට ඔවුන්ට විශාල පිටුවහලක් වනු ඇත. මීට අමතරව වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය විසින් වෘත්තීය පුහුණුව, රැකියා මාර්ගෝපදේශකත්වය, උපදේශනය පිළිබදව පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන වැඩසටහන් ද පවත්වන අතර එහිදී ඔවුන්ගේ ඉලක්කය සහ වගකීම වන්නේ වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් ඵලදායි ලෙස සහ කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යාම සඳහා සිය පුහුණු කිරිමේ හස්තය ශක්තිමත් කිරීමය.

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයට සහ ව්‍යවසායකත්වයට ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර අප තරුණ තරුණියන් අතරේ ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රවර්ධනය සඳහා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය මහගු කාර්යයක් ඉටුකරනු ලබයි. අනිකුත් රජයේ ආයතන, පෞද්ගලික ආයතන, දේශිය සහ ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන අතර රජයේ සමස්ත වෘත්තීය පුහුණු අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සිය වැඩකටයුතු වැඩිදියුණු කරගැනීම සඳහා ක්‍රියාකරමින් සිටියි. තරුණ පරපුර රටට වත්කමක් බව පැහැදිලිවම හදුනාගෙන ඇති වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ඔවුන් මෙම රටේ අනාගතය හැසිරවීමේදී භාරදුර කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවට තහවුරු කිරිම සඳහා ක්‍රියාකරනු ලබයි. එබැවින් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සමග එක්වී ගෝලීය පරිසරය තුල තරගකාරිත්වයක් අත්කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන නිපුනතාවයකින් සහ මනා වෘත්තීය පුහුණුවකින් ශක්තිමත් වී ඔබගේ අනාගතය සාර්ථක කර ගන්නා ලෙස අපේ රටේ තරුණ තරුණියන් හට මම ආරාධනා කර සිටිමි.


ඉංජීනේරු ( ආචාර්ය ) ලයනල් පින්ටු මහතා
ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සභාපති

පණිවිඩය බැලීම සඳහා

රාජ්‍ය අංශයෙහි කාර්මික, වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව ලබාදෙන ප්‍රමුඛ ආයතනයක් වන ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමි. 1995 අංක 12 දරණ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරි පනත යටතේ ස්ථාපිත ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය පසුගිය වසර 20 ක කාලය තුල ජාතික ආර්ථිකයට බෙහෙවින් දායක වී ඇත. වසරක් පාසා ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය මගින් විවිධ රැකියා ක්ෂේත්‍ර සඳහා වෘත්තීය නිපුනතාවය ලබාදෙමින් තරුණ තරුණයින් 35,000 ක් පමණ පුහුණු කරනු ලබයි. ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය දිවයින පුරා තරුණ තරුණයින් 475,000 කට පමණ නිපුනතා පුහුණුව ලබාදී ඇත. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ජාතික වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 7ක් දිස්ත්‍රික් වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 22 ක් සහ අනෙකුත් වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 216 කින් සමන්විත වේ. සමස්තයක් වශයෙන් වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය වෘත්තිය ක්ෂේත්‍ර 18ක් ආවරණය කරන අතර වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා 122 ක්  සමග දිවයින පුරා වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් 2661 ක් පවත්වනු ලබයි. මෙම පාඨමාලාවල කාලසීමාව දින 45 සිට වසර 02 ක් දක්වා වෙයි. රටේ තරුණ තරුණියන් සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව වඩාත් සමීප කිරිමට සහ ඔවුන් දේශීය වශයෙන් සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් නිපුනතාවයකින් පෝෂණය කර රැකියා ගත කිරිමට වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය කැපවී සිටී. අපගේ අරමුණ වන්නේ ගෝලීය වශයෙන් තරඟකාරී කර්මාන්ත කෙරෙහි වැඩි උනන්දුවක් දක්වන ගුණාත්මක භාවයෙන් යුක්ත ශ්‍රම බලකායක් නිපදවීමයි. අපගේ සේවාවන් සහ පහසුකම් උසස්ම ප්‍රමිතියකින් යුතුව තබාගනිමින් ගෝලීය රැකියාගත කිරිමේ ප්‍රවනතාවයන් අරමුණු කරගනිමින් වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් ඇති නුතන ක්‍රම සහ තාක්ෂණය මාර්ගයෙන් පුද්ගලයින්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම මෙහි දී ප්‍රමුඛ ලා සැලකේ. තවද තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග මුසුවී ඔවුන් වඩාත් දැනුවත් කර රැකියාගත කළ හැකි අයවලුන් බවට පත් කිරිම සඳහා ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට අයත් සියළුම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයන්හි ආධුනිකයන් හට තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබදව මූලික දැනුමක් ද ලබාදෙනු ඇත.


තිලක් කාරියවසම් මහතා
ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ උප සභාපති

පණිවිඩය බැලීම සඳහා

Content not available


චූලාංගි පෙරේරා මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය

පණිවිඩය බැලීම සඳහා

ගෝලීය ශ්‍රම බලකායට මානව සම්පත් ලබාදෙනු ලබන දිවයිනේ විශාලතම කාර්මික අධ්‍යාපනය සහ වෘත්තීය පුහුණුව සපයනු ලබන ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමි. දිවයින පුරා විහිදී ඇති පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 245 ක් තුල ක්‍රියාත්මක විවිධ පාඨමාලා සඳහා වාර්ෂිකව තරුණයින් 35,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් එක්වෙති. ජාතිය වෙත තාක්ෂණික, වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව ලබාදෙන ප්‍රථම සැපයුම්කරු ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය වෙයි. පසුගිය වසර කිහිපය තුල අප ආයතනය ගුණාත්මකභාවය, පිළිගැනීම, ක්‍රියාකාරී පාඨමාලා සංඛ්‍යාව, ආධුනිකයන් බඳවා ගැනීම සහ පර්යේෂණ පැවැත්වීමෙහිලා වේගවත් ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතී. දිනෙන් දින අප වෙතින් වෘත්තීය පුහුණුව ලබන ආධුනිකයන් විවිධ කර්මාන්තවල රැකියා ගත වීමේ විශාල ඉහලයාමක් ද පෙන්නුම් කරනු ලබයි. ගෝලීය වශයෙන් තරගකාරී, කර්මාන්ත වෙත යොමු වු ගුණාත්මක ශ්‍රම බලකායක් බිහිකරමින් අපගේ රටට අභිමානවත් අනාගතයක් ලබාදීම සඳහා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) තුලින් උසස් ගණයේ කාර්මික සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයක් ද අපි ලබාදෙන්නෙමු. තවද නිපුනතාවයන්, දැනුම, ප්‍රඥාව සහ නායකත්වය වැඩිදියුණූ කිරිම සඳහා තරුණ තරුණියන් පුහුණු කරන අතර ආධුනිකයන් තුල මනා විනයක් ඇති කරමින් ඔවුන්ගේ පාරම්පරික චාරිත්‍ර සහ ධනාත්මක චින්තනය ඔපමට්ටම් කරගැනීම සඳහා ද අප දායක වන්නෙමු. දක්ෂතාවය, භාෂා දැනුම, ව්‍යවසායකත්ව හැකියාවටත් සහ පුද්ගලික හැකියාවන් සඳහාත් තරගකාරීත්වයක් ද අප සපයන්නෙමු. දිවයිනේ තරුණ තරුණියන් සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව මගින් අපට ඉටු කළ හැකි විශාලතම සේවය ඔබ අප ජීවත්වන සමස්ත ලෝකයේම යහපත සඳහා වන බව අප විශ්වාස කරන්නේ එබැවිනි. එබැවින් උසස් ගණයේ කාර්මික අධ්‍යාපනයක් සහ වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණූ අධිකාරිය සමග අත් වැල් බැඳ ගන්නා ලෙස මම ඔබට ආරාධනය කරන්නෙමි.


පුවත් සහ සිදුවීම්

30
ජන2018

අබාධිත රණවිරුවන් සදහා වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා

ශ්‍රි ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය (VTA) තම පුළුල් සේවාව තුල ක්‍රියාන්විතයේ නිරතව සිට අබාධයන්ට ලක්වු රණවිරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වෘත්තිය පුහුණු පාඨමාලා ආරම්භ කරන ලදී. එමගින් තම විශ්‍රාම දිවිය වඩා අර්ථවත්ව...

දිවයින පුරා පිහිටි පුහුණු මධ්‍යස්ථාන