ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

Course Details

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) යනු කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය යටතේ කලාව, විද්‍යාව,
වාණිජ සහ අනිකුත් සියලු අංශයන්හි පළමු උපාධිය පිරිනමනු ලබන්නේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ
විෂය පථය යටතේ වන අතර එසේ කරනු ලබන්නේ විශ්ව විද්‍යාලයක් හෝ වෙනත් පිළිගත් ආයතනයක් සමග සම්බන්ධවීමෙනි.

වැඩිදුර කියවීමට

පුවත් සහ සිදුවීම්

30
ජන2018

අබාධිත රණවිරුවන් සදහා වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා

ශ්‍රි ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය (VTA) තම පුළුල් සේවාව තුල ක්‍රියාන්විතයේ නිරතව සිට අබාධයන්ට ලක්වු රණවිරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වෘත්තිය පුහුණු...

ගරු. චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා

නිපුණතා සංවර්ධන හා
වෘත්තීය පුහුණු
අමාත්‍ය

ගරු. කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා

නිපුණතා සංවර්ධන හා
වෘත්තීය පුහුණු
නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

ඉංජීනේරු ( ආචාර්ය ) ලයනල් පින්ටු මහතා

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු
අධිකාරියේ සභාපති

තිලක් කාරියවසම් මහතා

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු
අධිකාරියේ උප සභාපති

චූලාංගි පෙරේරා මහත්මිය

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු
අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ

සැලසුම් ශිල්පී පාඨමාලාව වසරක් පුරා හදාරන මා 2014 වසරේදී වැඩ ලොවට අවතීරණ වීමට සූදානම්ව සිටිමි. වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයේදි මනා හික්මවීමක් පළපුරුද්දක්, කාර්යශූර වෘතිකයෙක් ලෙස රැඳෙන්නට මෙම ආයතනයෙන් වෘත්තීය දැනුමක් පමණක් නොව පෞර්ෂය වර්ධනය, අභියෝග වලට මුහුණ දීම, සාමූහික ක්‍රියාකාරකම් වලදී අන්‍යෝන්‍යයමය සුහදතාවය රැකීම වැනි විෂය පරිබාහිර දැනුම පවා, වැඩමුළු හා දනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් තුළින් ලබාදේ. උසස් අධ්‍යාපන සිහිනය බොඳව යද්දී, ජීවිතය දිනන්නට මටත් තව වරක් අවස්ථාව ලබාදුන් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය පිළිබඳව මට ඇත්තේ මහත් ගෞරවයකි, හද පිරි භක්තියකි.